<HTML> <HEAD> <LINK href="style.css" type=text/css rel=stylesheet> <META NAME="resource-type" CONTENT="document"> <META HTTP-EQUIV="author" CONTENT="Aukasz Godecki"> <META HTTP-EQUIV="description" CONTENT="SBowiaDszczyzna, SBowianie, jzyki sBowiaDskie - serwis dotyczcy SBowian, ich kultury, historii, jzykw, prowadzony przez KoBo Naukowe Slawistw ZWIATOWID"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> <META HTTP-EQUIV="distribution" CONTENT="Global"> <title>SBowiaDszczyzna, SBowianie, jzyki sBowiaDskie</title> </HEAD> <BODY> <!--LOGO--> <TABLE><TD></TD></TABLE> <center><img src="images/logo.gif" border="0" width="780" height="125" alt=""></center> <TABLE><TD></TD></TABLE> <!--KRAJE--> <TABLE width=780 bgColor="#C87D00" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center> <TR><TD bgcolor="#000000"><P class=naglowek>ArtykuBy (podziaB ze wzgldu na kraje):</P></TD></TR> <TR><td height=20><center><A class=menu href="kraje/bialorus.html">BiaBoru[</A>|<A class=menu href="kraje/bosniaihercegowina.html">Bo[nia i Hercegow.</A>|<A class=menu href="kraje/bulgaria.html">BuBgaria</A>|<A class=menu href="kraje/chorwacja.html">Chorwacja</A>|<A class=menu href="kraje/czarnogora.html">Czarnogra</A>|<A class=menu href="kraje/czechy.html">Czechy</A>|<A class=menu href="kraje/luzyce.html">Au|yce</A>|<A class=menu href="kraje/macedonia.html">Macedonia</A>|<A class=menu href="kraje/rosja.html">Rosja</A>|<A class=menu href="kraje/serbia.html">Serbia</A>|<A class=menu href="kraje/slowacja.html">SBowacja</A>|<A class=menu href="kraje/slowenia.html">SBowenia</A>|<A class=menu href="kraje/ukraina.html">Ukraina</A></center> </TD></TR></TABLE> <TABLE width=780 align=center><TD></TD></TABLE> <!--GLOWNA TABELA--> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=780 align=center border=0 bgColor="#E6CB50"> <TBODY> <!--LEWA TABELA--><tr> <TD vAlign=top> <TABLE width=150 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor="#C87D00"><TBODY> <TR><TD bgcolor="#000000"><P class=naglowek>ArtykuBy</P></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="artykuly/dawnislowianie.html"> -> dawni SBowianie</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="artykuly/slawnislowianie.html"> -> sBawni SBowianie</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="artykuly/filmy.html"> -> filmy</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="artykuly/muzyka.html"> -> muzyka</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="artykuly/turystyka.html"> -> turystyka</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="artykuly/literatura.html"> -> literatura</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="artykuly/jezykoznawstwo.html"> -> jezykoznawstwo</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="artykuly/ostatniouslowian.html"> -> ostanio u SBowian</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="artykuly/rozne.html"> -> r|ne</A></TD></TR> <TR><TD><BR></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE width=150><TD></TD></TABLE> <TABLE width=150 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor="#C87D00"><TBODY> <TR><TD bgcolor="#000000"><P class=naglowek>Inne</P></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://www.kns.us.edu.pl/forum" target=_blank> -> forum</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="inne/redakcjaikontakt.html"> -> redakcja i kontakt</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="inne/wspolpracujznami.html"> -> wspBpracuj z nami</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="inne/mapaserwisu.html"> -> mapa serwisu</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="inne/bannery.html"> -> bannery</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="inne/linki.html"> -> linki</A></TD></TR> <TR><TD><BR></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE width=150><TD></TD></TABLE> <TABLE width=150 bgColor="#C87D00" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY> <TR><TD bgcolor="#000000"><P class=naglowek>KNS Zwiatowid</P></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="kns/aktualnosci.html"> -> aktualno[ci</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="kns/fotoreportaze.html"> -> fotoreporta|e</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="kns/mlodatworczosc.html"> -> mBoda twrczo[</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="kns/okns.html"> -> o KNS Zwiatowid</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="kns/wspolpracujemyz.html"> -> wspBpracujemy z...</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="kns/napisalionas.html"> -> napisali o nas</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://www.kns.us.edu.pl/forum" target=_blank> -> forum</A></TD></TR> <TR><TD><BR></TD></TR> </TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE width=150><TD></TD></TABLE> <TABLE width=150 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor="#C87D00"> <TR><TD bgcolor="#000000"><P class=naglowek>Aktualno[ci w<br><img src="images/gazeta.gif" border="0" width="89" height="20"></P> </TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34192.html" target=_blank> -> BiaBoru[</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34195.html" target=_blank> -> Bo[nia i Hercegowina</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34197.html" target=_blank> -> BuBgaria</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34200.html" target=_blank> -> Chorwacja</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34202.html" target=_blank> -> Czechy</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34271.html" target=_blank> -> Macedonia</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34248.html" target=_blank> -> Rosja</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34222.html" target=_blank> -> Serbia i Czarnogra</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34251.html" target=_blank> -> SBowacja</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34252.html" target=_blank> -> SBowenia</A></TD></TR> <TR><TD><A class=menu href="http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34263.html" target=_blank> -> Ukraina</A></TD></TR> <TR><TD><BR></TD></TR></TABLE> <TABLE width=150><TD></TD></TABLE> <TABLE width=150 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor="#C87D00"><TBODY> <TR><TD bgcolor="#000000"><P class=naglowek>Aktualizacja</P></TD></TR> <TR><TD><p class=wiersz>19.12.2009</p><BR></TD></TR></TBODY></TABLE> <BR> <!--STATYSTYKA--> <center> <!-- stat.4u.pl NiE KaSoWaC --> <a target=_top href="http://stat.4u.pl/?knsswiatowid"><img src="http://adstat.4u.pl/s4u.gif" border="0"></a> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- function s4upl() { return "&r=er";} //--> </script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://adstat.4u.pl/s.js?knsswiatowid"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- s4uext=s4upl(); document.write("<img src=\"http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=knsswiatowid"+s4uext+"\" width=1 height=1>") //--> </script> <noscript><img src="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=knsswiatowid&r=ns" width="1" height="1"></noscript> <!-- stat.4u.pl KoNiEc --> </center> </TD> <!--PRZERYWACZ--> <TD vAlign=top><TABLE width=5 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TD></TD></TABLE></TD> <!--SRODEK--> <TD vAlign=top> <TABLE width=400 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY> <TR><TD bgcolor="#000000"> <P class=naglowek>Najnowsze w serwisie</P></TD></TR><TR><TD> <TR><TD> <P class=tytul>Zwiat jest wielki, a zbawienie czai si za rogiem</p> <p class=info>(!25BJB 5 3>;O< 8 A?0A5=85 451=5 >B2AO:J45, bg, 2008, 105 min.)</p> <p class=info>dodany: 20.02.2010 | autor: Katarzyna Deda<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > Filmy</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=artykuly/filmy/swiatjestwielki.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text> Jest rok 2006. Rodzina buBgarskich emigrantw politycznych po latach postanawia wrci do ojczyzny. Jednak po drodze, w wypadku samochodowym gin rodzice. Natomiast ocalaBy, dorosBy syn traci pami. Do szpitala w Erfurcie przyje|d|a dziadek, by pomc Alexowi nie tylko odzyska pami i zabra go w rodzinne strony, ale tak|e przywrci rwnowag w |yciu wnuka, zagubionego w zgieBku wspBczesnego, zachodniego [wiata. Na tandemie wyruszaj we wspln w podr| przez BaBkany. Pod|aj t sam tras, ktr przed laty z BuBgarii uciekaBa represjonowana rodzina. Wspomnienia powracaj stopniowo w trakcie wyprawy i podczas kolejnych etapw gry w ko[ci, ktrej mistrzem w rodzinnym PBowidiwie jest Baj Dan (dziadek). (...) <hr> <P class=tytul>Od rewolucji do ewolucji - wywiad z zespoBem Wickeda</p> <p class=info>dodany: 20.02.2010 | RozmawiaBa: Katarzyna Deda<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > R|ne</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=artykuly/rozne/041.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text><B>Katarzyna Deda: Co wBa[ciwie oznacza Wickeda? <BR> Erol: </B>Nazwa pochodzi od angielskiego sBowa  wicked (nikczemny  przyp. red.) z  a na koDcu. <BR><BR><B> K.D.:Jeste[cie w Polsce nie po raz pierwszy. Jak Wam si podoba w Polsce? Jak Was przyjmuje polska publiczno[? <BR> Erol:</B> Festiwal zrobiB na nas bardzo dobre wra|enie. Niestety dopiero 3 razy zagrali[my w Polsce. Byli[my bardzo zadowoleni z koncertw i sdz, |e polskiej publiczno[ci te| si spodobali[my.(...) <hr> <P class=tytul>Globalizacja w literaturze in progress</p> <p class=info>dodany: 19.12.2009 | przygotowaBa: Patrycja MachaBek<BR> dziaB: <B>KNS Zwiatowid > Aktualno[ci</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=kns/aktualnosci/144.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text>Chocia| zgodnie i smutno kiwajc gBowami nad stracon ju| spraw krytykujemy (i sBusznie!) wszechobecne zjawisko ekonomizacji literatury skupione nie na promocji czytania, oryginalnego tworzenia czy podsycaniu |aru kreatywno[ci i poszukiwaniu pereB w mule, ale na sprzeda|y z jak najwikszym zyskiem, nie zwracamy uwagi na to, |e czasami mo|emy te| na tym skorzysta. <P class=text>Efektem ubocznym rozkrcenia tej wielkiej machiny produkujcej w wikszo[ci [redniej jako[ci czytadBa i ogromne pienidze s zabiegi PR-owe i coraz wymy[lniejsze sposoby reklamowania swoich wydaD. (...) <hr> <P class=tytul>Romn R~, KamieD w oknie - fragment</p> <p class=info>dodany: 18.05.2008 | z czeskiego przeBo|yBa: Katarzyna Szwed<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > r|ne</B> | zdj: 0 | <a class=odnosnik href=artykuly/rozne/040.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text>NajdBu|sz noc jest ta, kiedy wbrew wBasnej woli czuwamy. <P class=text>Szymon le|y na B|ku z otwartymi oczami... Patrzy w ciemno[, ktrej nie widzi. Ma wra|enie, jakby unosiB si w tajemniczej, nieograniczonej przestrzeni. Nie wie, gdzie jest gra, a gdzie dB, wydaje mu si, |e jest zawieszony w martwej, ciemnej ciszy, czuje si nieswojo, a nawet troch si boi. <P class=text>Aapka, ktry le|y na baranim futrze w nogach B|ka, jest niespokojny. Nie sByszy regularnego oddechu Szymona. Wie, |e nie [pi. Wierci si, wstaje, wyciga do niego Beb. <hr> <P class=tytul>Georgi Markow (bg)</p> <p class=info>dodany: 18.05.2008 | przygotowaB: Tymoteusz Cudny<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > sBawni SBowianie</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=artykuly/slawnislowianie/markowgeorgi.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text>Georgi Markow byB buBgarskim pisarzem, eseist i dramaturgiem. Potem staB si zaprzysigBym wrogiem wBadz BuBgarskiej Republiki Ludowej. ZginB w wyniku zamachu dokonanego przez buBgarskie sBu|by specjalne. ZabiBa go kulka wielko[ci gBwki od szpilki. <P class=text>UrodziB si w 1929. Jak na pisarza, Markow otrzymaB do[ nietypowe wyksztaBcenie. ByB chemikiem, pracowaB jako nauczyciel w technikum ceramicznym. W 1958 przeszechodzi na wcze[niejsz emerytur, poniewa| zachorowuje na gruzlic. Podczas przedBu|ajcego si leczenia i cigBego przebywania w sanatoriach, zaczyna pisa. (...) <hr> <P class=tytul>ZOO w Vyakovie na Morawach</p> <p class=info>dodany: 19.03.2008 | autor: Karol Marek<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > turystyka</B> | zdj: 3 | <a class=odnosnik href=artykuly/turystyka/051.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text>W piknym, acz niepozornym mie[cie Vyakov znajduje si ogrd zoologiczny. Poni|szy tekst pozwoli Czytelnikowi przenie[ si w to malownicze miejsce, tym ciekawsze, |e spo[rd ogrodw zoologicznych Republiki Czeskiej, ten jest chyba najmniej znany. ArtykuB ten jest owocem okoBo-Sylwestrowej wyprawy do kraju naszych poBudniowych ssiadw. <P class=text>Wybierajc si do tego ogrodu, trzeba byBo sobie przede wszystkim zada pytanie, o ktry Vyakov chodzi, morawski czy czeski. Dziki internetowi i bogini Fortunie udaBo si prawidBowo okre[li krain geograficzn, do ktrej mamy trafi. OkazaBo si, |e chodzi o miejscowo[ na Morawach. <hr> <P class=tytul>Matija op (si)</p> <p class=info>dodany: 19.03.2008 | przygotowaBa: Kamila Duda<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > sBawni SBowianie</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=artykuly/slawnislowianie/copmatija.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text>Matija op urodziB si 16 stycznia 1797 r. w miejscowo[ci }irovnica. SBoweDski jzykoznawca i krytyk literacki, inicjator spisania historii literatury sBoweDskiej, miaB ogromny wkBad w sBoweDsk teori literatury i komparatystyk literack. Jeden z najwikszych intelektualistw sBoweDskich, zrdBa podaj, |e wBadaB dziewitnastoma jzykami. StudiowaB filozofi w Wiedniu i teologi w Lublanie. <hr> <P class=tytul>Josip Stritar (si)</p> <p class=info>dodany: 19.03.2008 | przygotowaBy: Magdalena Bulka i Monika Gawlak<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > sBawni SBowianie</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=artykuly/slawnislowianie/stritarjosip.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text>UrodziB si w 1836 roku w Podsmrece k. Velikih Laa  w rodzinie chBopskiej. SzkoB [redni ukoDczyB w Lublanie, potem studiowaB filologi klasyczn na uniwersytecie w Wiedniu. Kilka lat pracowaB jako guwerner w bogatych wiedeDskich rodzinach. Du|o podr|owaB po Europie poznajc sztuk klasyczn. Od 1873 roku do emerytury pracowaB w Wiedniu jako nauczyciel w szkole [redniej. W 1920r. przeprowadziB si do Rogaakej Slatiny i tam 3 lata pzniej zmarB. <hr> <P class=tytul>Primo~ Trubar (si)</p> <p class=info>dodany: 19.03.2008 | przygotowaBa: Alicja Ziba<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > sBawni SBowianie</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=artykuly/slawnislowianie/trubarprimoz.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text>Primo~ Trubar byB osobisto[ci sBoweDskiego o[rodka kulturalnego w XVI wieku. Protestancki duchowny, pisarz i tBumacz. UrodziB si 9 lipca 1508 w miejscowo[ci Raaica w okolicach miasta Velike Laa e. W latach 1520-1521 uczszczaB do szkoBy podstawowej w Rijece a nastpnie, w latach 1522-1524 w Salzburgu. Stamtd udaB si do Triestu, gdzie miaB okazj zetkn si z wieloma twrcami i my[licielami renesansu, takimi jak np. Erazm z Rotterdamu. <hr> <P class=tytul>Relacja z Przegldu kina buBgarskiego w kinie <i>Zwiatowid</i></p> <p class=info>dodany: 16.02.2008 | autor: Kamil Malik<BR> dziaB: <B>KNS > Aktualno[ci</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=kns/aktualnosci/143.html>czytaj dalej</a></p><BR> <p class=text>W dniach od 11 do 17 stycznia 2008 roku w kinie <i>Zwiatowid</i> miaB miejsce przegld wspBczesnego kina buBgarskiego. WspBorganizatorami tej imprezy byBa Ambasada Republiki BuBgarii, BuBgarski Instytut Kultury oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. GBwnym zadaniem, jakie postawili przed sob organizatorzy, byBa mo|liwie najszersza prezentacja wspBczesnego kina buBgarskiego, przybli|enie polskim widzom specyfiki tej do[  orientalnej dla nas kinematografii. Tyle, je[li chodzi o teori... <hr> <P class=tytul>Wieczorek Slawistyczny '2007</p> <p class=info>dodany: 16.02.2008 | autor: RadosBaw Bartosik<BR> dziaB: <B>KNS > Aktualno[ci</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=kns/aktualnosci/142.html>czytaj dalej</a></p><BR> <p class=text>Tegorocznemu Wieczorkowi Slawistycznemu od pocztku towarzyszyBo wiele emocji. Wszystko za spraw cigBych zmian terminu i miejsca, w jakim mgBby si on odby. Kiedy ju| si wydawaBo, i| udaBo si nam ustali odpowiedni dzieD, to wtedy nagle okazaBo si, |e w rezerwacji Antidotum na owy termin ubiegli nas germani[ci. Ale w koDcu, jak to powiedziaBa jedna ze slawistek, Niemcy przez wieki wyrzdzili SBowianom tyle krzywd, |e to tylko kolejny przykBad. Na szcz[cie jak to bywa w historii, SBowianie i tak wychodz zawsze na prost i termin w koDcu zostaB ustalony na 4 grudnia  godz. 19.00. (...) <hr> <P class=tytul>Ostrawskie ZOO</p> <p class=info>dodany: 16.02.2008 | autor: Karol Marek<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > turystyka</B> | zdj: 3 | <a class=odnosnik href=artykuly/turystyka/050.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text>Ostrawski ogrd zoologiczny jest chyba najbardziej znanym Polakom spo[rd tego typu obiektw w Czechach. Wynika to z tej prostej przyczyny, |e jest on oddalony zaledwie o kilkana[cie kilometrw od granicy z Polsk. Dlatego te| nie mog dziwi tBumy Polakw odwiedzajce ten ogrd. (...) <hr> <P class=tytul>Primo~ u nik (si)</p> <p class=info>dodany: 16.02.2008 | przygotowaBa: Agata Polok<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > sBawni SBowianie</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=artykuly/slawnislowianie/cucnikprimoz.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text>Primo~ u nik - sBoweDski poeta, tBumacz literatury polskiej i angielskiej, historyk filozofii, krytyk, redaktor pisma Literatura. UrodziB si 1.06.1971 w Lublanie. Tam wBa[nie skoDczyB filozofi i socjologi kultury. ZadebiutowaB zbiorem wierszy pod tytuBem <i>Dve zimi</i> (<i>Dwie zimy</i>) w roku 1999. (...) <hr> <P class=tytul>Sre ko Kosovel (si)</p> <p class=info>dodany: 16.02.2008 | przygotowaBa: MaBgorzata BiaBek, Monika Gawlak<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > sBawni SBowianie</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=artykuly/slawnislowianie/kosovelsrecko.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text>Sre ko Kosovel (18.3.1904 - 27.5. 1926) byB pitym, najmBodszym dzieckiem swoich rodzicw Kateriny i Antona. NiedBugo po jego urodzeniu caBa rodzina przeniosBa si ze wsi Se~ana (gdzie si urodziB) do miejscowo[ci Pliskovica na Krasie. Kras do koDca |ycia pozostaB bliski poecie, byB jego magiczn krain, opiewan w licznych wierszach. (...) <hr> <P class=tytul>Frantiaek Halas (cz)</p> <p class=info>dodany: 30.12.2007 | przygotowaBa: Dominik Kasprzyk<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > sBawni SBowianie</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=artykuly/slawnislowianie/halasfrantisek.html>czytaj dalej</a></p><BR> <P class=text>Frantiaek Halas (3 X 1901  27 X 1949), czeski poeta i tBumacz. PrzyszedB na [wiat w Brnie w rodzinie robotniczej, jego rodzice byli pracownikami przemysBu tekstylnego. W dzieciDstwie byB [wiadkiem powolnego umierania matki na gruzlic, co odcisnBo pitno na jego pzniejszej twrczo[ci, przesiknitej motywem nieuniknionej [mierci i krucho[ci |ycia. Po ukoDczeniu szkoBy pracowaB w ksigarni i na wBasn rk kontynuowaB nauk. (...) <hr> <P class=tytul>Josef Masopust (cz)</p> <p class=info>dodany: 30.12.2007 | przygotowaBa: Dominik Kasprzyk<BR> dziaB: <B>ArtykuBy > sBawni SBowianie</B> | zdj: 1 | <a class=odnosnik href=artykuly/slawnislowianie/masopustjosef.html>czytaj dalej</a></p><BR> <p class=text>Josef Masopust (ur. 9 lutego 1931 w miejscowo[ci StYimice wchodzcej obecnie w obrb miasta Most w Czechach), czeski piBkarz i trener. W 2004 roku zostaB wybrany przez Czesko-Morawsk Federacj PiBkarsk (CMFS) najlepszym piBkarzem 50-lecia w Czechach. Ju| od wczesnego dzieciDstwa interesowaB si piBk no|n i chciaB zosta zawodowcem. ByB graczem uniwersalnym, najcz[ciej peBniB rol ofensywnego pomocnika lub obroDcy. W 1945 roku trafiB do Banika Most, gdzie rozpoczBa si jego kariera. (...) </TD></TR></TBODY></TABLE> <BR> </TD> <!--PRZERYWACZ--> <TD vAlign=top><TABLE width=5 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TD></TD></TABLE></TD> <!--LEWA TABELA--> <TD vAlign=top> <TABLE width=220 bgColor="#C87D00" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY> <TR><TD bgcolor="#000000"><P class=naglowek>Aktualizacje</P></TD></TR> <TR><TD> <p class=data>30.02.2010</p> <p class=naj>ArtykuBy > Filmy: Zwiat jest wielki, a zbawienie czai si za rogiem<p class=data>20.02.2010</p> <p class=naj>ArtykuBy > R|ne: Od rewolucji do ewolucji - wywiad z zespoBem Wickeda. <p class=data>19.12.2009</p> <p class=naj>ArtykuBy > Aktualno[ci: Globalizacja w literaturze in progress. <p class=data>18.05.2008</p> <p class=naj>ArtykuBy > r|ne: Romn R~, KamieD w oknie - fragment, sBawni SBowianie: Georgi Markow (bg). <p class=data>19.03.2008</p> <p class=naj>ArtykuBy > turystyka: <i>ZOO w Vyakovie na Morawach</i>, sBawni SBowianie: Matija op (si), Josip Stritar (si), Primo~ Trubar (si). <p class=data>16.02.2008</p> <p class=naj>KNS > Aktualno[ci: <i>Relacja z Przegldu kina buBgarskiego w kinie Zwiatowid</i>, <i>Wieczorek Slawistyczny '2007</i>, ArtykuBy > turystyka: <i>Ostrawskie ZOO</i>, sBawni SBowianie: Primo~ u nik (si), Sre ko Kosovel (si), </TD></TR></TBODY></TABLE> </TD></tr> </TBODY></TABLE> <table align=center width="780" cellpadding="0" cellspacing="0" BORDER=0> <tr><td><hr><p class=info>Copyright 2000-2010 KoBo Naukowe Slawistw <i>Zwiatowid</i><br></td></tr></table> </BODY> </HTML>